Select Page
Maise ja taevase kodumaa otsinguil

Maise ja taevase kodumaa otsinguil

Globaliseeruvas maailmas leidub hulgaliselt neid, kes sooviksid varasemaga võrreldes teistsugustena näha ka inimese ja tema kodumaa või -paiga suhet. Postmodernistlikus võtmes räägitakse deterritorialiseerumisest, translokaalsusest, transnatsionaalsusest ja muudest...