Select Page

SA Kolleegium on mittetulunduslik mõttekoda, mis on pühendunud katoliikliku identiteedi mõtestamisele, kristlike väärtuste kaitsmisele ja  edendamisele avalikus elus. Nende eesmärkide elluviimiseks anname välja igakuiselt ilmuvat veebiajakirja Kolleegium.

Meie ühiskondlik-poliitiline positsioon on dünaamiline konservatiivsus. Toetudes püsiväärtustele, arvestame ka maailma muutumisega.

Kiriklike teemade käsitlemisel tugineme Vatikani II kirikukogu põhiteesile aggiornamento. See on: “Rakendada mõjusamalt kiriku muutumatuid ja pühasid tõdesid nüüdisaja maailmas.”

Kõik ajakirjas ilmuvad usu- ja moraaliteemalised tekstid on kooskõlastatud Rooma-Katoliku Kiriku apostelliku administraatoriga Eestis, piiskop Philippe Jourdaniga.

Toimetus

info@kolleegium.ee

Juhatus

Lennart Käämer

Nõukogu

Andres Männart
Arvo Heinmaa

Kaastöötajad

Heiki Haljasorg
Anželika Kütt