Kolleegiumist

Ajakiri Kolleegium on regulaarselt eesti keeles ilmuv veebiväljaanne, mis tugineb katoliiklikule ilmavaatele. Kiriku ja teoloogia kõrval vaatleme ka poliitikat, kultuuri ja hariduselu.

Sihtasutuse Kolleegium eesmärgiks on edendada ühiskonna ja kiriku dialoogi ning ehitada sildu kristlaste ja kõigi hea tahtega inimeste vahel.

Toimetus
Toimetuse kontakt: info@kolleegium.ee

Juhatus
Lennart Käämer

Nõukogu
Andres Männart (esimees)
Arvo Heinmaa

Toimetuse kolleegium
Heiki Haljasorg

Püsi-kaasautorid
Ingmar Kurg
Anželika Kütt
Arno Humal
Külli Kuusk – keelekorrektor

Ajakirjas ilmuvad usu- ja moraaliteemalised tekstid on kooskõlastatud Rooma-Katoliku Kiriku apostelliku administraatoriga Eestis, piiskop Philippe Jourdaniga.