Select Page
Romano Guardini: liturgia kui mäng

Romano Guardini: liturgia kui mäng

  Jumala ees mängida, mitte kunstiteost luua, vaid ise see olla, see ongi liturgia sisim loomus. Sellest tuleneb ka ülev segu sügavast tõsidusest ja jumalikust helgusest selle sees. Seda, et liturgia nõnda rangelt ja täpselt kirjutab tuhandetes eeskirjades ette,...