Select Page

19.09.2021 Aastaringi XXV pühapäev

Kui soovid olla esimene, pead minema järjekorra lõppu, olema viimane ja teenima kõiki. Selle napisõnalise ütluse kaudu keerab Issand senise arusaama pea peale. Ta pöörab ümber mõõdupuud, mis tähistavad tegelikult olulisi asju. Inimese väärtus ei sõltu enam rollist,...
12.09.2021 Aastaringi XXIV pühapäev

12.09.2021 Aastaringi XXIV pühapäev

Kui Jeesus kandis risti inimkonna pattude eest, siis iga inimene on seatud vastamisi mitte ainult oma loomusest ja saatusest tingitud ebameeldivustega, vaid ka nende eksimuste ja teadlikult valitud kurjade tegudega, mida ta oleks saanud vältida. Nii rõhub inimest...

5.09.2021 Aastaringi XXIII pühapäev

Imet nimetatakse imeks just sellepärast, et see sünnib haruharva, seletamatutel põhjustel ja enamasti ärateenimatult. Evangeeliumi tunnistuste põhjal võib aga üle pakkumata väita, et Jeesuse puhul sai imedest seaduspärasus – vähe sellest, võib öelda, et oma jüngrid...