Select Page

Kui Jeesus kandis risti inimkonna pattude eest, siis iga inimene on seatud vastamisi mitte ainult oma loomusest ja saatusest tingitud ebameeldivustega, vaid ka nende eksimuste ja teadlikult valitud kurjade tegudega, mida ta oleks saanud vältida. Nii rõhub inimest elukoorma kõrval sageli ka tema patukoorem.

Rist on meie pääsetee sümbol. Kui me mõistame elu kui risti kandmist, siis on sellel päästev mõju. Igaüks peab ju endale tunnistama, et ta ei ole Jumal. Vead on selleks, et saada kogemusi, ja kogemused taas kord selleks, et edaspidi vigadest hoiduda. Niisugune on lihtsalt meie tee siin maailmas: ristitee, mis peab lõppema ülestõusmisega igavesse ellu. Oma sisimas soovib seda ju iga inimene. Preester Rein Õunapuu