Select Page

Imet nimetatakse imeks just sellepärast, et see sünnib haruharva, seletamatutel põhjustel ja enamasti ärateenimatult. Evangeeliumi tunnistuste põhjal võib aga üle pakkumata väita, et Jeesuse puhul sai imedest seaduspärasus – vähe sellest, võib öelda, et oma jüngrid hellitas ta päris ära. Ta andis neilegi väe imesid teha, nii et ka nemad tundsid end juba siin maailmas pooleldi taevaelanikena.

Meil seevastu võivad küll olla nii mõnedki vaimuanded, kuid tõelised imed sünnivad meie elus haruharva kasvõi juba sellepärast, et me neid nii ilmtingimata ja sagedamini ei vajagi. Kõigi imede kõrval peame aga olema Jumalale tänulikud ka kõige selle tarkuse eest, mis ta on lubanud inimkonnal tallele panna, et tänapäeval saadakse hakkama paljude varem ravimatuks peetud haigustega. Preester Rein Õunapuu