Select Page

 

Oktoobri lõpus külastas Viini Ülikooli emeriitprofessor Gebhard Josef Selz Tartut. Sumeri kiilkirja ja Vana-Lähis-Ida üks suurimaid eksperte maailmas andis avaliku loengu Mesopotaamia kultuurist ning kinkis Eesti Akadeemilisele Orientaalseltsile haruldased artefaktid – kaks assüüriakeelset kiilkirjaahvli fragmenti ja terrakotast naisjumalanna figuuri.

Kolleegiumile antud usutluses arutlevad professor Selz  ja orientalist Peeter Espak juudi-araabia poliitiliste pingete ja sõja üle. Põhjused, nagu ilmneb, peituvad piirkonna enda iidses ajaloos, aga ka juudi ühiskonna enda sisemises lõhestatuses äärmuslike mõttevoolude poolt.

Esimene osa – teadustöö ja sidemed Eestiga

Video esimeses osas räägib professor Selz oma teadustööst, karjäärivalikust ja sidemetest Eesti, täpsemalt Tartuga. Millisel tasemel maailmas on Eestis iidsete kultuuride uurimine ja kuidas meie teadlaste tööd hinnatakse? Mil määral aitab muistse Mesopotaamia tundmine taibata tänaste konfliktide tagamaid? 

Teine osa – Iisraeli-Palestiina sõda

Professor Selz ja professor Espak on mõlemad külastanud mitmeid kordi erinevaid Lähis-Ida riike, osalenud piirkonna ajalugu uurivates teadusprojektides ja arheoloogilistes väljakaevamistes. Mõlemad mehed tunnevad sealt ajalugu ja mentaliteeti süvitsi. Peame tunnistama, et igas konfliktis on kaks osapoolt. Me mõistame küll – täiesti õiglaselt – hukka Hamasi ja Hezbollah terroristlikud kõrilõikajad, kuid peame aru saama, et ka juutide ühiskond ei ole ühtne ja pingetest vaba. Iisrael peab täna lisaks välisvaenlasele rinda pistma ka enda ühiskonna vägivaldse fanatismi ja äärmuslaste vastanduva lõhkumistööga.

Kuidas sellest verevalamisest välja pääseb, ja kas konfliktil üldse on muud lahendust, kui et üks poole teise maa pealt kaotab?  

Kolmas osa – arheoloogia ja muistsed artefaktid 

Et lõpetada natuke rõõmsama noodiga, avab emeriitprofessor Selz intervjuu kolmandas osas oma erakogust pärinevate ja tänaseks Eesti Akadeemilisele Orientaalseltsile üle antud iidsete esemete tausta. Mida ütlevad sumeri-akkadi kiilkirjatahvlite fragmendid ja leiud maapõuest muistsete ühiskondade ja tol ajal elanud inimeste mõtlemise kohta?