Select Page
Erkki-Sven Tüüri kooriteos “Ukrainale”

Erkki-Sven Tüüri kooriteos “Ukrainale”

Erkki-Sven Tüüri kooriteos “Ukrainale” tugineb Vana Testamendi prohvetite kohtumõistu tekstidele: Hab 2:12 Häda sellele, kes ehitab verega linna ja rajab ülekohtuga linnust! Js 5:20 Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja...