Select Page

Apostlite tegude raamatu 2. peatükk kirjeldab Püha Vaimu laskumist, mis sündis viiskümmend päeva pärast Kristuse ülestõusmist ja kümme päeva Kristuse taevassevõtmisest:

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad koos ühes paigas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli.“

Neid keeli kuulsid tol hetkel Jeruusalemmas apostlite ümber kogunenud juudid ja juudi usku pöördunud proselüüdid „kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all“. Ja nad hakkasid küsima: „Ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased? Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa keelt?“ See keelterääkimise ime tunnistab sellest, kuidas Jumala Isa ja Poja läkitatud Püha Vaim loob kiriku ühtsuse ning on evangeeliumi kuulutamise vägi.

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas“. Oli juutide pühadeaeg, lõikuspüha, mida tähistati 50 päeva ehk seitse nädalat pluss üks päev pärast paasapühi. Vanakreeka keeles ’pentekoste’ ehk ’viiekümnes’. Nelipühal meenutasid juudid Jumalalt Toora kinkimist Moosesele Siina mäel. On hea teada, et nelipüha kui Kristuse kiriku sünnipäev on ette valmistatud vana Iisraeli sündmustega.

Mis on selle tähendus, et Jeesuse jüngrid ja Maarja „täideti Püha Vaimuga“? See tähendab Jumala tohutu armastuse kogemist. Just armastuse annile juhib tähelepanu püha Paulus, kes kirjutab oma isikliku kogemuse põhjal: „Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud“ (Rm 5:5). Esmane mõju, mille Püha Vaim inimeses tekitab, on anda tunda Jumala hella ja lõpmatut armastust. Kõik teised Püha Vaimu annid, arm ning voorused sisalduvad just selles armastuses.

Nii nagu on elav organism vajab vett, niisamuti vajame Püha Vaimu kohalolekut, et meis oleks Jumala elu. Jumal annab Püha Vaimu anni kõigile, kes seda paluvad. Püha Vaim juhib, valgustab, tugevdab ja muudab meie elu, meie südame. Püha Vaim on rahu ja ühtsuse, armastuse ja andeksandmise vaim. Tänu Temale ei ela me enam vana seaduse all, oleme vabad oma pattudest ja nõrkustest. Püha Vaim abistab alati, kui palume, kui pöördume Tema poole tõelises usalduse palves.

Püha Vaim on suhtekorraldaja inimeste vahel. Üksteisega hästi läbisaamiseks on vaja paluda Püha Vaimu vahendust. Kui ei suuda andestada, siis on vaja paluda Püha Vaimu. Kui on suletuse ja kinni jooksmise tunne, siis on vaja paluda Püha Vaimu. Kui tundub, et meis ei ole Jumala elu, siis on vaja paluda Püha Vaimu. Ta on see, kes valab Jumala tohutu armastuse meie südamesse. Temalt tulevad kõik vaimulikud annid.

Kuivõrd oluline ikka jälle kogeda oma südames uut nelipüha – Püha Vaimu tulekut meie ellu! Igaühel meist on osasaamine Pühast Vaimust. Mõnikord oleme nagu Jeesuse jüngrid, kes pärast Tema surma, ülestõusmist ja taevassevõtmist olid koos ja palvetasid, kuid samas tundsid end kaotajatena, hirmul ja mahajäetuina. Selles olukorras tuli Püha Vaim nende ligi, seesama Vaim, kelle kohta ütles Jeesus viimsel õhtusöömaajal, et ta saadab Lohutaja, Tõe Vaimu. Ja Püha Vaim tuli tõesti ja muutis jüngrid julgeks, kes asusid ületama raskusi ja rajame kirikut. Ka meile on vaja lohutajat Vaimu, kes täidab meie südame: Ta aitab meil võita pattu, vabaneda nõrkustest, ületada raskusi suhtes Jumala, teiste ja iseendaga; Tema jõuga pääseme vabaks oma isekusest, uhkusest ja kangekaelsusest.

Küsigem endalt, kuidas kogeda Jumala tohutut armastust, mida kogesid Jeesuse jüngrid; kuidas kutsuda Püha Vaim oma südamesse nii, et see on täidetud Jumala hella armastusega; kuidas kõigis oma tegemistes, sõnades, mõtetes olla ühenduses Püha Vaimuga; kuidas Püha Vaim saaks mõjutada minu käitumist, suheteid teistega, valikuid, otsuseid ja plaane; kuidas tõeliselt omada kõiki Püha Vaimu ande – rõõmu, lootust, rahu ja andeksandmist?

Palugem täna Pühal Vaimul täita meie süda oma andidega. Palugem ja hüüdkem: Veni Sancte Spiritus! Tule Püha Vaim!