Select Page

4.-6. novembril 2022 pidas katoliiklaste heategevusorganisatsioon Bonifatiuswerk oma iga-aastast üldkoosolekut, seekorda Speyeri piiskopkonnas. Väliskülalisteks olid kutsutud piiskopid Philippe Jourdan Eestist ja Czeslaw Kozon Taanist. Eesti ja Taani on Bonifatiuswerki tugipiirkonna maad, kus katoliiklaste osakaal rahvastikust on alla 1%.

Bonifatiuswerk on asutatud 170 aastat tagasi, peakorteriga Paderbornis, ülesandega toetada katoliku osakirikuid Euroopa piirkondades, kus katoliiklased on vähemuses. Kogutakse annetusi ja vahendatakse abi Põhja- ja Ida-Saksamaale, Põhja-Euroopasse ning Lätti ja Eestisse. Aruande kohaselt oli möödunud aasta annetuste summa ligi 11 miljonit eurot, mis jagati välja üle 700 projekti kaudu. Vaata https://www.bonifatiuswerk.de/en/en/

Speyeri kohtumisel valiti ja seati ametisse Bonifatiuswerki uus president Manfred Müller. Müller kinnitas oma avakõnes, et organisatsioon tahab jätkuvalt toetada „usu majakaid“ evangeeliumi hea sõnumi levitamiseks. Ning et praegune aeg nõuab rohkemat kui vaid kristlaste omavahelise solidaarsuse väljanäitamist, nüüd on vaja jõuda evangeeliumi veenva sõnumiga iga inimeseni. Nali naljaks, aga ametist lahkuv president Heinz Paus jättis maha sõnumi „väga aktiivsest katoliku kirikust“ Põhjamaades ja Balti riikides, kus ta on oma tööaastate jooksul õppinud tundma kiriku „kaheksanda sakramendi“ olulisust – see on jumalateenistusele järgnev kirikukohv, mis tõesti elavdab kogukonnaelu.

Pühapäeval, 6. novembril avas Bonifatiuswerk Speyeri katedraalis pontifikaalmissaga uue diasporaakampaania „With YOU to WE“ („Mit DIR zum WIR“). Kampaania eesmärgiks on koguda vahendeid inimeste abistamiseks, eriti seoses sõjaga Ukrainas, ning luua tihedamaid sidemeid inimeste vahel eri piirkondadest. See tõstab tähelepanu keskmesse kogukondlikkuse ja inimeste seotuse üksteisega. Speyeri piiskop Karl-Heinz Wiesemann ütles oma jutluses, et praegune aeg on otsustava tähtsusega, sest inimesed seisavad teelahkmel, kas olla alistatud hävitavate võimumängude poolt või saada tugevaks üksteist toetava solidaarsuse teel. Katoliiklased ei tohi tõmbuda oma teokarpi ega muutuda sektiks, ütles piiskop, seevastu olgu katoliiklased selle maailma võrgustajad ja „inimeste püüdjad“ kõige paremas mõttes, nagu Jeesus oli andnud jüngritele ülesandeks.

Speyeri päevadele tulid kokku Bonifatiuswerki kaudu lähetatud vabatahtlikud, kes on olnud eri aegadel Põhja-Euroopas ja Baltimaades programmiga „Praktikums im Norden“. Viimati elasid sakslastest vabatahtlikud Tartus ja tegutsesid Tartu Katoliku Hariduskeskuse juures. Speyeris kohtusid vabatahtlikega ka külla kutsutud piiskopid Philippe Jourdan ja Czeslaw Kozon. Piiskopid rääkisid ühtsuse pidamise vajalikkusest kirikus, samal ajal kui noored vabatahtlikud kaastöölised väljendasid veendumust, et katoliku kirik tänapäeva maailmas ei pea end milleski häbenema ega taanduma mõeldavate välisohtude eest, vaid et oma seesmisest mitmekesisusest rõõmu tundes olla maailmale avatud maailma päästmiseks.

Piiskop Philippe Saksamaa reis jätkus 7.-9. novembril Trieris. See oli Trieri piirkonna Malta Ordu ja Caritase nõupäev teemal „Projekt Estland“. Uuriti vastastikku, kuidas Trieri piiskopkonna kogemuste pinnal edendada Malteser Hilfsdienst vabatahtlike tööd Eestis. Nõupäevale pani punkti kahe piiskopi kohtumine, kui piiskop Philippe Jourdan ja Trieri piiskop Stefan Ackermann arutasid edasisi tegevusi. On soov tähistada ühiselt – Eestis ja Trieris – meie märter-piiskopi Eduard Profittlichi õndsakskuulutamist, kui see peaks Vatikani otsusega teatavaks tehtama. Peapiiskop Profittlich on ju pärit Trieri piiskopkonnast Birresdorfist ning nooruses õppinud Trieri jesuiitide kolleegiumis. Trieri piiskopkond on kanoniseerimisprotsessi üks toetajatest, vt https://profittlich.eu/toetajad/

Avafoto: United Nations

Fotod artiklis sees: Bonifatiuswerk

Vt lisaks https://www.katoliku.ee/index.php/et/uudised/vaelismaa/863-bonifatiuswerki-diasporaakampaania-saksamaal