Select Page
 

SA Malta Ordu Eestis tegevjuht Indrek Petersoo kohtus Kolleegiumi palvel Malta Ordu Eesti suursaadiku Manfred L. Ritter Mautner von Markhof’iga ja vestles Ordu tegevusest Eestis ja maailmas ning tulevikuplaanidest.

Küsimused koostasid Lennart Käämer ja Arvo Heinmaa.

Malta Ordu soovis sõlmida Eesti Vabariigiga diplomaatilised suhted juba mõne aja eest. See sai tegelikkuseks pärast paavst Franciscuse visiiti Eestisse 2018. aasta septembris. Miks huvitub Malta Ordu Eestist?

Meid huvitab iga maailma osa. Oleksime väga soovinud juba varem Eestisse tulla, kuid kahjuks ei võimaldanud seda vääritimõistmiste ahel. Vahel läheb sihile jõudmiseks aega. Nüüd jõudiski kätte aeg kui Eesti valitsus oli valmis meiega diplomaatilised suhted sõlmima, esimese suursaadikuna olen selle eest väga tänulik.

Olin suhete sõlmimisega väga tihedalt seotud, seekord olid aeg ja lähenemine õige. Pärast paavst Franciscuse külaskäiku oli Eesti valitsuse arusaam Malta Ordu heategevuslikust tööst palju enam avatud. Ma ei soovi näpuga näidata ega kitsaskohtadele osutada, vaid vastupidi – oleme siin selleks, et kuulata ja aidata.

Igas ühiskonnas on inimesi, kes vaevlevad sotsiaalsetes raskustes. Ilmselgelt ei ole riigil võimalik nende kõigini jõuda. Siin tulemegi meie appi.

Millised on eesmärgid Eestis järgmiseks viieks aastaks?

Tahame ära teha nii palju kui on võimalik ja mõistlik. Seame endale konkreetsed eesmärgid sotsiaalse abistamise valdkonnas, et aidata hädasolijad. Me ei ole siin selleks, et konkureerida, vaid inimesi aidata.

Milline on Malta Ordu tegevus Ukrainas?

Esimesel sõjaaastal toimetas Malteser International Saksamaalt Ukrainasse või naaberriikidesse 8700 tonni abivarusid. Saksamaal, Poolas ja Ukrainas asuvad logistikakeskused tagasid abivarude usaldusväärse ajutise ladustamise ja kohaletoimetamise sinna, kus neid kõige rohkem vajati.

Malta Ordu kohalolek Ungaris, Rumeenias, Poolas, Sloveenias, Slovakkias, Lätis ja Leedus tagas sõjapõgenikele ööpäevaringse abi meditsiinilis-sotsiaalsete projektide, psühholoogilise toe, tervishoiu- ja hügieenitoodete, toidu ja peavarju kaudu. Malta Ordu ühendused tegid suuri jõupingutusi vajalike asjade kogumisel ja transportimisel ka väljastpoolt Euroopat. Tänu Malta Ordu diplomaatilisele võrgustikule, mis on sõja algusest peale olnud aktiivne ka operatiivtasandil, oleme saanud hõlbustada abiprojektide elluviimist pöördudes rahvusvahelise üldsuse poole.

Malta Ordu on järjest laiendanud oma projekte Ukrainas elanikkonna toetamiseks. Alates sõja algusest on rahvusvahelised ja riiklikud üksused ja Malta Ordu partnerid jaganud riigisiseselt ümberasustatud isikutele sadu tuhandeid sooje toiduportsjoneid, varustanud varjupaikades 19 000 voodikohta, koolitanud 13 000 inimest esmaabi andma, tarninud generaatoreid ja kiirabiautosid. Malta Ordu ülemaailmne abiagentuur Malteser International on teatanud, et suurendab psühhosotsiaalse toe ja abivahendite tarnimise programme, eriti riigi idaosas.

Eelmise aasta novembris külastas Malta Ordu rahvusvaheline delegatsioon eesotsas Grand Hospitaller Fra’ Alessandro de Franciscisega Ukrainas ordu Berehove abiüksust. Eesmärgiks oli, et naaberriikide Malta Ordu heategevusühenduste presidendid saaksid oma silmaga näha Malteser Internationali talituste tööd Ukrainas ning hinnata, kuidas veelgi parandada sõja tagajärgede all kannatavatele elanikele osutatavaid teenuseid. See visiit andis osalejatele tugeva motivatsiooni veelgi tõhustada ja suunata oma abioperatsioone sõjast räsitud Ukrainale ning tugevdada omavahelist koordineerimist.

Milline on Malta Ordu tegevus Venemaal?

Oleme Venemaal tegevad Peterburis ja Moskvas, kus pakume hädasolijatele toiduabi.

Millised on peamised globaalsed projektid?

Hetkel ongi peamine tähelepanu keskendunud Ukrainale.

Kellega teete koostööd Eestis?

Eestis on meil peamine koostöö Eesti Apostelliku Administratuuri ja piiskop Philippe Jourdaniga. See on meie tegevuse vundament, kõik täiendav lisandub sinna juurde. Peamine fookusvaldkond on erinevad projektid nende inimeste heaks, keda ühiskond piisavalt ei märka.

Koostöös Eesti Paraolümpiakomiteega korraldasime Käärikul paraspordilaagri puuetega lastele. Soovisime neile tutvustada erinevaid spordialasid, et lapsed saaksid endale sobiliku välja valida, sellega tegelema hakata ning seeläbi oma tervist tugevdada ja miks mitte ka paraolümpiamängudele jõuda. Ettevõtmine läks kenasti korda – nii lapsed, nende vanemad kui kaasaaitajaid jäid tulemusega väga rahule.

Kas kohalikel organisatsioonidel ja filantroopidel on võimalik teie ordule toetamiseks projekte välja pakkuda?

Jah. Me vaatame lähemalt, milline on projekti eesmärk. Kui see kattub meie eesmärgiga võidelda maailma kaheksa kurja vastu, milleks on haigus, nälg, süütunne, uskmatus, hüljatus, kodutus, armastuse puudumine ja ükskõiksus, siis kaalume lähemalt. Näiteks lähiajal on meil plaanis alustada koostööd püha ema Teresa õdede ehk Halastuse Misjonäride Orduga.

Juunis avati Tallinnas Malta Ordu Suursaatkond. Kui palju on Malta Ordul Eestis töötajaid ja kaastöölisi?

Saatkonnal on suursaadik, administraator ja sekretär, samuti finantsnõustaja ja juriidiline nõustaja. 12. mail asutati Malta Ordu Sihtasutus Eestis, millel on kuus nõukogu liiget ja juhataja. Sihtasutuse nõukogu esimees on Alexander Tsikhilov ja juhataja Indrek Petersoo. Selline on meie alustav meeskond. Loodan, et viie aasta pärast on kaasaaitajate hulk mitmekordistunud.

Kas korraldate üritusi või pühitsete missat saatkonna ruumides? Kas need üritused on avatud ka inimestele, kes ei ole Malta Ordu liikmed?

Ei, saatkonnas missat ei pühitseta. See on saatkond. Küll aga on meil kindel plaan alustada igakuiste missade pühitsemisega, mis on loomulikult kõigile avatud. Kõik on teretulnud! Sihtasutusel on väga avatud poliitika kõigi suhtes, kes soovivad meiega liituda ja koostööd teha.

Kuidas leiate uusi liikmeid? Millised on eeldused Malta Orduga liitumiseks?

Meil on kaks taset. Esimene võimalus on olla sihtasutuse liige. Selleks ei pea olema katoliiklane, kõik on oodatud.

Malta Ordu liikmeks võivad saada ainult katoliiklased, kes on olnud pikema aja jooksul sihtasutuse liikmed ning end vabatahtliku või töötajana ordu põhimõtete vaimus tõestanud. Malta Ordu kutsub ise inimesi oma liikmeteks, omalt poolt kandideerida pole võimalik. Liikmeks saamise põhitingimuseks ongi katoliikliku moraali ja õpetuse järgimine ning enda tõestamine vabatahtliku või professionaalse tööga ordu heategevusorganisatsioonis.

Milliste riikidega sooviksite järgmisena diplomaatilised suhted sõlmida?

Tuleb eristada nii võimalikke kui äärmiselt komplitseeritud riike. Minu unistuseks oleks diplomaatiliste suhete sõlmimine kahe riigiga, need on Prantsusmaa ja Suurbritannia.

Loodan, et pole küsimust esitades ebaviisakas, aga millised on teie projektide finantseerimise peamised allikad?

Esialgu on selleks allikaks suursaadik. Kõik suursaadikud peavad ise oma kulud katma. Ma olen samuti valmis seda tegema ja aitama organisatsiooni tegevust käivitada.

Aja jooksul üritame enda kõrvale leida positiivseid ja hea tahtega inimesi nagu Alexander Tsikhilov, kes oma panuse või rahalise toetusega aitavad koguda vajalikku stardikapitali. Kui teeme häid projekte ja kogume annetuste abil piisavalt vahendeid, siis saame oma tegevust laiendada.

Ma palun Eesti katoliiklasel meile appi tulla. Ma ei ole siin selleks, et kellegagi võistelda, vaid selleks, et aidata tervikut kokku panna. Kui inimestel on mõtteid ja ideed, keda ja kuidas aidata, siis palun võtke meiega julgelt ühendust. Oleme siin, et kuulata. Kui on hea idee, me suudame seda rahastada ja leida õiged inimesed projekti vedama, siis teeme seda rõõmuga!

Malta Ordu ajalugu ja põhikirjalised eesmärgid

  • Jeruusalemma, Rhodose ja Malta Püha Johannese Suveräänne Hospitaliitide Ordu ehk Malta Ordu on lääne ja kristliku tsivilisatsiooni üks vanimaid institutsioone. Alates 1113. aastast kuulub Malta Ordu katoliku kirikusse ning on samuti rahvusvahelise õiguse subjektiks. Malta Ordul on diplomaatilised suhted 120 riigi ja Euroopa Liiduga ning alalise vaatleja staatus ÜRO-s. Malta Ordu on neutraalne, erapooletu ja apoliitiline.
  • Malta Ordu missiooniks on inimväärikuse hoidmine ja abivajajate eest hoolitsemine, sõltumata nende päritolust või usutunnistusest. Tänaseks ordu 120 riigis abivajajate eest hoolitsedes oma meditsiini-, sotsiaal- ja humanitaarabialaste tööde kaudu. Igapäevaselt pakub selle lai sotsiaalprojektide spekter pidevat tuge unustatud või tõrjutud ühiskonnaliikmetele. Eelkõige tegeleb Malta Ordu relvakonfliktide ja looduskatastroofide keskel elavate inimeste abistamisega, pakkudes arstiabi, hoolitsedes põgenike eest ning jagades ravimeid ja ellujäämiseks vajalikku põhivarustust.
  • Alates 1834. aastast on Malta Ordu valitsuse asukoht olnud Roomas, kus talle on tagatud eksterritoriaalsed õigused.
  • Malta Ordu tegutseb 11 priorkonna, 48 rahvusliku ühenduse, 133 diplomaatilise esinduse, ülemaailmse abiagentuuri Malteser International ja 33 rahvusliku vabatahtlike korpuse, samuti paljude haiglate, meditsiinikeskuste ja erifondide kaudu. Ordul ei ole ühtegi majanduslikku ega poliitilist eesmärki ning ta ei sõltu ühestki teisest riigist või valitsusest.
  • Saab öelda, et Malta Ordu on maailma vanim kristlik meditsiinimissioon, mis osaleb püsivalt meditsiini-, sotsiaal- ja humanitaarprojektides enamikus maailma riikides.

Liikmete arv ja tegevus

  • Malta Ordul on 13 500 liiget, 95 000 alalist vabatahtlikku ja 52 000 spetsialistist koosnev kvalifitseeritud personal, kellest kõige suurema osa moodustavad meditsiinitöötajad ja sõjaolukorra parameedikud, mis omakorda loob tõhusa võrgustiku hõlmates kõike hädaabist põgenikele ning konflikti läbi elanud ümberasustatud isikuteni kuni sekkumise piirkondadesse, mis kannatavad hädaolukorra tõttu. Ordu on abiks loodusõnnetuste korral, pakkudes haiglaid, arstiabi ja sotsiaalteenuseid. Sõltuvalt piirkonnast juhitakse programmi iseseisvalt või partnerluse raames valitsuste ja rahvusvaheliste agentuuridega.
  • Looduskatastroofide ja relvakonfliktide ohvrite abistamine on viimastel aastakümnetel intensiivistunud. Malta Ordu annab oma riiklike, vabatahtlike korpuste ja ühenduste abiagentuuri Malteser International kaudu erakorralist meditsiini- ja humanitaarabi. Samuti on kasutused kannatada saanud piirkondade kriisist väljumise ja ülesehituse ning katastroofideks valmisoleku programmid. Samuti abistame pagulasi kogu maailmas.
  • Ordu toetab ja haldab mitutsada meditsiinikeskust, 20 haiglat ja 110 eakate kodu ning esmaabi- ja kiirabibrigaade. Erikeskustes on pidevalt tähelepanu all kõik dementsed patsiendid, raske puudega inimesed ja palliatiivset ravi vajavad inimesed. Majanduskriisi aitavad leevendada supiköögid ja toidupangad. Hooldusprogrammid jõuavad ülemaailmselt tuhandete inimesteni, kes vajavad erilist hoolt. Igapäevane abivajajate eest hoolitsemine ja heategevuslik töö ei ärata suurt tähelepanu, kuid näitab ordu liikmete ja vabatahtlike jätkuvat pühendumust ligimeste teenimisele.

Vaata rohkem fotosid Malta Ordu Saatkonna avamiselt ja sellele eelnenud pühalt missalt SIIT