Select Page

 

Vatikanis ilmus 2021. a kiriku statistika aastaraamat (Annuarium Statisticum Ecclesiae).

Aastaraamatu andmetel kasvas ristitud katoliiklaste arv maailmas 1,36 miljardilt (2020. a) peaaegu 1,38 miljardini (2021. a), mis räägib 1,3%-lisest muutusest. Planeedi rahvastik kasvas 1,6%, seega katoliiklaste arv kasvas natuke vähem.

See viitab sellele, et kiriku jätkuv suurenemine on tingitud pigem soodsast demograafilisest olukorrast kui jõulisest evangeliseerimisest. Kõige rohkem kasvas katoliiklaste arv Aafrikas (3,1%), järgnesid Ameerika (1,01%) ja Aasia (0,99%). Aafrikas elavate katoliiklaste osakaal kogu maailmas kasvas 18,9 protsendilt 19,3 protsendile, samas kõige rohkem katoliiklasi (48%) elab jätkuvalt Ameerikas.

2021. aasta andmetel oli maailmas kokku 5340 piiskoppi, 407 872 preestrit ja 49 176 alalist diakonit.

Preestrite üldarv langes 2021. aastal 0,57% võrreldes eelmise aastaga, mil preestreid oli 410 219. Preestrite arv langes Euroopas, kuid kasvas Aafrikas ja Aasias. Katoliiklaste arv preestri kohta kasvas kogu maailmas 3314-lt 2020. aastal 3373-le 2021. aastal. Suurim on see number Ameerikas (5534) ja madalaim Euroopas (1784).

Alaliste diakonite arv kogu maailmas kasvas 48 635-lt 49 176-le (1,1%), kusjuures 97% alalistest diakonitest elab kas Euroopas või Ameerikas. Meessoost pühendunute, kes ei ole preestrid, arv langes 50 569-lt 2020. aastal 49 774-le 2021. aastal (langus 1,6%), samas kui pühendunud naiste arv vähenes kogu maailmas 1,7%.

2013. aastal alanud seminaristide arvu langustrend jätkus ka 2021. aastal, mil kandidaate oli kokku 109 895, mis on 1,8%-line langus võrreldes 2020. aastaga. Vähenemine on toimunud peaaegu kõigis piirkondades, ainsaks erandiks on Aafrika, kus aastal 2021 oli kasv 0,6% võrreldes eelmise aastaga. Suurim langus oli Põhja-Ameerikas (5,8%).

Statistika kinnitab üldjoontes olemasolevaid suundumusi. Katoliku kirik kasvab aeglaselt, vaatamata ühiskonna sekulariseerumisele. Kuid seminaristide arvu vähenemine viitab sellele, et tulevikus teenib väiksem hulk preestreid usklikke, kelle arv kasvab aeglaselt.

Tõlkinud: inglise keelest tõlkinud Arvo Heinmaa

Avafoto: Katoliiklikud Noortepäevad Mehhikos (Orizava linn). Allikas: Wikimedia Commons