Select Page

18.01.2022. Kristlaste ühtsuse ülemaailmse palvenädala eel läkitasid Vatikani piiskopisinodi peasekretär kardinal Mario Grech ja Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu president kardinal Kurt Koch ühise ringkirja piiskoppidele, milles oli palve, et kohalikud piiskopid annaksid sinodaalsele teele oikumeenilise mõõtme. „Sinodaalne tee: osadus, osalus, missioon“ on kogu kirikurahva kaheaastane kaasamine piiskopisinodi töösse. See 2021. aastal alanud üritus peaks kulmineeruma 2023. aastal Roomas.

Sellel teel kutsub paavst Franciscus kogu kirikut mõtisklema ja jagama kogemusi, mis on kiriku elu ja misjoni jaoks määrav: „See teekond, mis järgneb Vatikani II kirikukogul välja pakutud kiriku uuendamisele, on nii kingitus kui ka ülesanne: koos rännates ja koos läbitud teekonna üle mõtiskledes saab kirik õppida oma kogemusest, millised protsessid võivad aidata kirikut elada osaduses, kuidas osaleda igapäevaelus ja avada end misjonile.“

Kirjas EN-Ecumenism.pdf (synod.va) selgitatakse, et kiriku sinodaalsel teekonnal on eri usutraditsioonidest kristlaste vahelisel dialoogil eriline koht, sest sinodaalsus tähendabki koosminemist. Sinodaalne kirik on see kirik, kes kuulab kõiki neid, kes on ristimise läbi ristirahvas ning seetõttu jagavad kõigi usklike üleloomulikku usutunnetust. Kuna oikumeenia seisneb armuandide vastastikuses jagamises, võivad katoliiklased teistelt kristlastelt vastu võtta nende usukogemuse ja suurema arusaamise sinodaalsusest. Sinodaalsel teel saab katoliku kirikust ustavam dialoogipartner.

Praktiliste nõuannete seas, mida kardinalid oma ringkirjas pakkusid, on piiskopkonna tasemel ühenduse loomine sama piirkonna teiste kirikute juhtidega ja esindajatega, et neile saata tervituskiri või isiklikult kohtuda. Teiste kirikute juhte võiks kutsuda külalisteks piiskoplikele nõupidamistele, kus tuleb jutuks sinodaalne protsess. Nad võiksid kaasa rääkida ja avaldada arvamust küsimustes, mille üle arutab kogu kirik. Seda soovib katoliku kirik teha selleks, et edendada kristlikku ühtsust, selleks et „maailm usuks“ (Jh 17:21) ja „tunneks ära“ (Jh 21.23), et Jumal Isa on läkitanud Poja Jeesuse Kristuse.

7. veebruaril 2022 avaldas piiskopisinod Vatikanis uudise viimaste nädalate arengutest. Piiskopisinodi korraline, 15. kokkutulek 26. jaanuaril avaldas rahulolu sündmuste arengu üle. See ilmneb asjaoludest, et sinodaalse tee on saanud globaalseks ning sellega tulevad kaasa nii lääne- kui ka idakirikud. Katoliku kirikul on õnnestunud tõmmata kaasa ka teised kirikud.

Juba on laekunud arvukaid ettepanekuid üle kogu maailma, mida esitatakse veebilehel www.synodresources.org. Eriti entusiastlikud on  Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia riigid.

Kuigi usklikud tajuvad sinodaalset protsessi otsustava hetkena kiriku elus, mis annab võimaluse kiriku elu uuendamiseks, on tekkinud ka raskusi. On usklike rühmi ja vaimulikke, kes on hirmul ja hoiavad end tagasi. On kahtlusi usklike seas, kas nende ettepanekuid võetakse tõsiselt. Lisaks piirab ülemaailmne pandeemia isiklike kohtumiste võimalusi.

Kas piiskopisinod küsib, kuidas olukordi lahendada, et sinodaalne protsess

a) oleks jätkuvalt vaimne teekond, mitte pelgalt parlamentaarne arutelu;
b) võimaldaks jätkuvalt Jumala sõna kuulamist ja avatud arutelu ilma kedagi tagasi tõrjumata;
c) tõmbaks kaasa noored;
d) leiaks üles kiriku äärealal elavad inimesed;
e) ületaks mõne vaimuliku vastumeelsuse.

Julgustatakse mõtlema sellele, et sinodaalne protsess ei saa läbi sinodi lõppemisega 2023. aastal, vaid on kiriku elu jätkuvaks uuendajaks. Et see jääks, on vajalik piiskoplikes aruannetes näha neid arenguvõimalusi, mida saab pidada meeskonnatöö viljaks.

Vaata ka: Catholic News Agency (CNA); https://www.synod.va/