Select Page

Katoliiklaste arv maailmas on tõusnud peaaegu 1,36 miljardini. See on teada kirikustatistika ameti 2020. aasta andmetest, mille avaldas Vatikani teabeagentuur Fides. Võrreldes 2019. aastaga tähendab see 15,2 miljoni uskliku kasvu. Sellegipoolest langes katoliiklaste osa maailma rahvastikust veidi, so 17,73 protsendini (-0,01 protsenti). Katoliiklaste arvu kasvu registreeriti kõigil mandritel, välja arvatud Okeaanias (-9000). Kõige enam mõõdeti kasvu Ameerikas (+6,46 miljonit) ja Aafrikas (+5,29 miljonit). Aasias kasvas katoliiklaste arv 2,73 miljonit, Euroopas 734 000. Preestrite arvukus (nii piiskopkondades kui ka ordudes) landes 4117 võrra, moodustades kokku 410 216 preestrit. Kui preestrite arvu kasvu registreeriti Aafrikas (+1004) ja Aasias (+778), siis enim langes Euroopas (-4374)¸järgnesid Ameerika (-1421) ja Okeaania (-104). Sellegipoolest tegutseb Euroopas endiselt kõige rohkem preestreid, so 163 954.