Select Page

 

15. veebruaril toimus Jumala sulasele, märterpiiskop Eduard Profittlichile pühendatud konverents, mille korraldajateks olid Moskvas tegutsev Püha Thomase Instituut (Институт святого Фомы) koos Rooma-Katoliku Kiriku Apostelliku Administratuuriga Eestis. Püha Thomase Instituut on katoliiklik õppeasutus, mida juhib jesuiidipreester Stephan Lippke SJ, kes oli ka konverentsi peakorraldaja, esineja ja moderaator. Konverents toimus veebikeskkonnas.

Konverentsi avasõnad ja tervitused ütlesid Rooma-Katoliku Kiriku Moskva peapiiskop Paolo Pezzi ning Eesti apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan.

Konverentsi esinejad: Stephan Lipke SJ rääkis Eduard Profittlichi kujunemisest ja ideaalidest noore jesuiidina; Venemaa katoliikluse uurija Maria Chiara Dommarco kõneles Eduard Profittlichi ja Püha Tooli suhetest; Eesti kirikuloolane Priit Rohtmets pidas ettekande Eesti usumaastikust sõdadevahelisel perioodil; piiskopkondlik postulaator Marge-Marie Paas andis ülevaate Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise protsessist. Konverentsi kokkuvõtte tegi Jeesuse Seltsi Venemaa piirkonna ülem Moskvas Bogusław Steczek, SJ.

Konverentsi ettekandeid on võimalik järele kuulata ja vaadata Püha Thomase Instituudi Facebooki lehel.

22. veebruaril 2022 möödus 80 aastat peapiiskop Eduard Profittlichi märtrisurmast. Peapiiskop Eduard Profittlich SJ sündis 11. septembril 1890. aastal Birresdorfis Saksamaal. Ta oli saksa rahvusest katoliku vaimulik, jesuiit, alates 1931. aastast katoliku kiriku apostellik administraator Eestis ja 1936. aastast peapiiskop. Ta õppis ära eesti keele ja omandas Eesti kodakondsuse. Profittlich arreteeriti 1941. aasta juunikuus ja ta suri Kirovis NKVD vanglas 22. veebruaril 1942. aastal.

Vatikanis on avatud Eduard Profittlichi õndsakskuulutamine, mis katoliku kirikus tavaliselt eelneb pühakukskuulutamisele. Õndsakskuulutamise eesmärk ei ole ainult meenutada vaprate eelkäijate voorusi ja kangelaslikkust, vaid tuletada ukslikele meelde, et eranditult iga inimene on kutsutud pühadusele ning et püha elu on igale inimesele võimalik. Rooma-Katoliku Kirik Eestis loodab, et mõne aasta jooksul jõuab õndsakskuulutamise protsess lõpuni.

Õndsakskuulutamise käiku selgitab Marge-Marie Paas, kes on protsessi Eesti-poolne korraldaja ehk postulaator:

“Püha Tooli kirjaga anti Jumala sulase Eduard Profittlichi SJ õndsakskuulutamine Venemaalt üle Eesti Apostellikule Administratuurile 2014. aastal. Piiskop Philippe Jourdan algatas 2017. aastal Profittlichi ametliku õndsakskuulutamise piiskopkondliku protsessi raames uurimise, mis lõppes 2019. aastal ning kõik ette valmistatud dokumendid toimetati Rooma, Vatikani pühakukskuulutamise kongregatsiooni kätte.

Nüüd jätkub Jumala sulase Eduard Profittlichi SJ õndsakskuulutamine Roomas. Loodame, et Rooma faas lõppeb õige pea ja kogu tehtud töö saab väärika teoloogiakomisjoni poolt positiivse hinnangu. Loomulik, et Vatikanis toimuv võtab aega. Avatud on tuhandeid õndsakskuulutamise juhtumeid, kuid siiski valitseb kõigi asjaosaliste südames kindel usk ja veendumus, et katoliku kirik Eestis saab esimese õndsa. Ütles ju paavst Franciscus Eesti visiidi ajal Jumala sulase Eduard Profittlichi juhtumi kohta “Santo Subito!”, mis tõlkes tähendab “kiiresti pühaks!”.

Eesti Rooma-Katoliku Kirik tähistab Profittlichi surma-aastapäeva püha missa pühitsemisega Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalis 22. veebruaril kell 18.00. Missal palvetatakse Nõukogude Liidu kõigi repressiooniohvrite, eriti Kirovis surnud eestlaste hingede eest.

Tallinna Peeter-Pauli katedraalis on üles pandud Jumala sulase Eduard Profittlichi SJ elule ja märterlusele pühendatud näitus.

Täeindus: Konverentsi ettekandeid on avaldanud Kirik & Teoloogia (nr 532, 18.03.2022):

Teekond pühaduse poole. Jumala sulase, peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamine

Santo subito? Peapiiskop Eduard Profittlichi märtrisurma 80. aastapäevale pühendatud veebikonverents

Vabadus lahkuda ja vabadus jääda: E. Profittlich ja Püha Tooli suhted

Ülevaate koostas Andres Männart