Select Page

Eesti Jaakobitee Sõprade Selts loodi 1. veebruaril 2015. eesmärgiga kirjeldada ja märgistada palverännutee, mis viib läbi Eesti, ühineb Läti palverännuteega ja sealtkaudu Üle-Euroopalise palverännuteede võrgustikuga, mille sihiks on teekond Santiago de Compostelasse. Baltimaades kulgeb teekond Rooma suunas sama marsruuti pidi, kus rändavad ka Santiago de Compostela palverändurid.

Seltsi põhitegevuseks ongi Eesti jaakobitee väljaarendamine, märgistamine ja populariseerimine, palverändurite nõustamine Eestis ja rahvusvaheline koostöö erinevate palverännu organisatsioonidega. 2021. aasta kevadeks on Eesti jaakobitee marsruut leitud, läbi käidud ja kaardile kantud. Palverännutee algab Tallinna Toomkirikust ja kulgeb läbi Pärnu Ikla piiripunktini. On olemas andmebaas teekonnast, teele jäävatest pühakodadest, majutus- ja toitlustusvõimalustest, samuti muust infrastruktuurist ja vaatamisväärsustest. Eesti Jaakobitee on maastikul märgistatud 2022. aasta suveks.

Seltsi traditsioonideks on iga-aastane palverändurite teeleõnnistamine palmipuudepühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, palverändurite kokkutulekud jaagupipäeva paiku (25. juuli), aastakoosolek küünlapäeva paiku ja kokkusaamine kadripäeva paiku. Korraldatakse ka pikemaid rännakuid Eestis asuvate Jaakobusele pühendatud kirikute vahel ja Eesti jaakobiteel. Eestis kannab Jaakobuse nime seitse kirikut: Viimsi Püha Jaakobi, Pärnu-Jakobi, Püha Jakobi Saaremaal, Tapa Jakobi, Roosa Jakobi, Viru-Jaakobi ja Võnnu Jakobi.

Eesti Jaakobitee Sõprade Selts võeti 12. juulil 2022 rahvusvahelise palverännuorganisatsiooni Associazione Europea Romea Strata ehk AERS liikmeks. Üle-Euroopaline ühing on loodud eesmärgiga taas avastada ja väärtustada Romea Strata ehk ajalooline palverännutee Läänemere kaldalt Roomani. Teed edendab üle 50 liikmesorganisatsiooni, kes tutvustavad selle ajalugu, pühakohti ja vaimsust. Romea Strata algab Tallinnast, ning kulgeb läbi Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Austria ja Itaalia.

AERS eesmärgid on sõnastatud nii:

  • edendada koostööd ja vahetada kogemusi ja parimad praktikaid, koordineerides ühiseid tegemisi, mis kattuvad teel olevate partnerorganisatsioonide ja gruppide tegevustega;
  • edendada interdistsiplinaarseid uurimustöid läbi teaduskomitee, arendades ühiskondliku arutelu sellel teemal;
  • luua kommunikatsioonistrateegia eesmärgiga säilitada Euroopa materiaalne ja mittemateriaalne kultuuripärand;
  • organiseerida hariduslikke ja erinevate rahvaste kultuure ühendavaid tegevusi Euroopa noortele, rõhutades programmi kultuuridevahelist aspekti;
  • julgustada ligipääsetavat ja jätkusuutliku kultuuriturismi, luues taristut ja teenuseid, mis teevad tee kõigile ligipääsetavaks.

AERS korraldas 2022. aastal 600 rändurile Romea Strata palverännaku, mis kestis 44 päeva ja lõppes Roomas. Sarnase palverännaku korraldab organisatsioon tuleval 2023. aastal 27. aprill – 8. juuni Poolas ja plaan on 2024. aastal korraldada rännak Baltimaades.

Rooma Tee kohta saab infot kodulehel: https://www.romeastrata.org/en/

Eesti Jaakobitee Sõprade Seltsi koduleht: http://camino.ee/

Eesti Jaakobitee ehk Camino Estonia koduleht: https://caminoestonia.com/