Select Page

 

Igal aastal 18.–25. jaanuaril kogunevad kristlased kogu maailmas palvetama oma ühtsuse eest. Alates 1966. aastast korraldavad palvet Kirikute Maailmanõukogu ja Rooma-Katoliku Kirik. Juba viiendat aastat toimus palvus ka Tallinna Peeter-Pauli katedraalis. 

Foto: Ingmar Kurg

2022. aasta palvenädala teemad valmistasid ette Lähis-Ida kirikud üheskoos. Nad meenutavad tähte, keda kolm kuningat järgisid, et leida tee Õnnistegija sõime juurde. Hommikumaa targad jutustasid tookord: „Me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama“ (Mt 2:2). Tänapäeva maailm, mis on räsitud COVID-pandeemiast ja kus inimeste elu on sageli ohus muutuva poliitika, majanduse ja sotsiaalsete struktuuride tõttu, vajab taevalikku valgust. Jumal valgustagu inimeste mõistust ja südant. Õige valgus tuleb Pühalt Vaimult ja saab maailmale Kristuse kiriku kaudu nähtavaks. Petlemma täht on tõendiks, et Jumal jälgib inimkonna käekäiku ja kannab hoolt, et inimesed leiaksid tee tõe juurde.

Hommikumaa targad on kujund sellest, et Jumalaga kohtudes oleme mitte ainult saajad, vaid ka andjad. Targad tulid kummardama Jumalat sõimes koos kaasa võetud väärtuslike kingitustega. Nõnda on ka kirikute ja kristlastega erinevates traditsioonides: kui tullakse kokku ühisele jumalateenistusele, siis on igaühel midagi kaasas. See loob mitmekesisuse, mis on pühendatud Jumalale.

Peeter-Pauli kogudusepreester isa Tomasz Materna ja EELK Toompea Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus. Foto: Ingmar Kurg

Kristlasedki jagavad üksteisele neid vaimulikke kingitusi, mida Püha Vaim on loonud. Selliselt üksteist rikastades saavad kirikud teha koostööd maailmas, et leevendada inimeste kannatusi, kanda üksteise koormaid ja toetada kõiki, kes tahavad ehitada õiglast, ausat ja õnnelikku ühiskonda. Nõnda me palvetame kristlaste ühtsuse pärast, sest maailm näeb Kristuse valgust siis, kui kristlased tunnistavad sellest üheskoos. Kuidas tunnistada Kristuse evangeeliumi üheskoos, olla teed juhatav täht maailmas? Ka kirikute ja kristlaste omavahelise ühtsuse poole liikumine vajab teejuhti. Selleks on tõeline täht, Kristus ise. Selleks on eestpalve.

Vatikani II kirikukogu oikumeeniadokumendis Unitatis redintegratio (1965, p 24) on öeldud: Kristuse kiriku ühtsus ei ole inimlike jõupingutuste ja võimete meelevallas, vaid see sünnib siis, kui asetatakse kogu lootus Jumala Isa armastusele, Püha Vaimu väele ja Kristuse eestpalvele oma kiriku eest. Ühtsus sünnib Püha Vaimu läbi, kes on meile antud ja „valatud meie südamesse“ (Rm 5:5). Nõnda me palvetame usus, lootuses ja armastuses, tunnistades oma eksimusi, paludes andestust Jumalalt ja üksteiselt ning näidates tegudega, et me tahame olukordi muuta.