Select Page

Toeta

Kui hindad Kolleegiumi panust Eesti kultuuriruumi ja soovid näha väljaande jätkumist, toeta meid rahalise annetusega.

SA Kolleegium
Reg. kood 90015324
Arve number EE447700771006077586 (LHV)
Selgituseks märkida “Toetus”

Annetatud raha kasutame oma kaasautorite ja keeletoimetaja tasustamiseks ning väljaande visuaalse ilme arendamiseks.